1. Łowisko jest czynne w soboty i w niedziele od godz.6:00 do 18:00
 2. Po przybyciu należy zgłosić się do gospodarza lub obsługi i uiścić opłatę wejściową na łowisko. Opłatę za złowione ryby dokonuje się po zakończeniu łowienia.
 3. Łowisko dostępne jest dla zrzeszonych i niezrzeszonych w PZW.
 4. Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.
 5. Młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 6. Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn.na wędki, przy czym ilość wędzisk jest ograniczona do 2 sztuk na jednego wędkującego.
 7. Na łowisku dozwolone jest łowienie spławikowe oraz gruntowe.
 8. Złowione ryby wypuszczamy tylko wtedy gdy nie ucierpiały podczas łowienia.
 9. Do wybierania ryb należy używać podbieraka lub maty, wymagany jest również sprzęt do odhaczania ryb oraz środki do dezynfekcji ran.
 10. Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów jesiotra powyżej 15kg, ryb pozostałych powyżej 5kg
 11. Do połowu ryb wymagany jest sprawny sprzęt wędkarski, mocna plecionka.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz brania ryb za skrzela – kara za nieprzestrzeganie tego warunku wynosi 3000zł
 13. Po złowieniu ryby – jeżeli nie zamierzamy jej kupić – należy wypuścić ją do wody nie później niż 1 minuta.
 14. W przypadku odkrycia kradzieży ryb informujemy o tym Policję. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia łowiska. Kara za kradzież to 20krotność wejściówki.
 15. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz wypuszczania psów luzem.
 16. Gospodarz łowiska oraz inne osoby obsługujące mają prawo kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, że nie wszystkie ryby zostały zgłoszone do zważenia, wypraszania z terenu łowiska.
 17. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, rzeczy pozostawione na łowisku oraz za pojazdy na parkingu.
 18. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
 19. Osoba przebywająca na łowisku jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.