• Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej,
 • Mosty kolejowe w Stańczykach i Kiepojciach,
 • Trójstyk granic – Polski, Litwy i Rosji,
 • Duża ilość jezior: Wiżajny, Dunajewo, Wistuć, Hańcza,
 • Niezwykły polodowcowy krajobraz – wzgórza i doliny, lasy i oczka wodne,
 • Suwalski Park Krajobrazowy,
 • Smolniki (miejsce kręcenia scen do Pana Tadeusza)
 • Najgłębsze jezioro Polski – Hańcza,
 • Głazowiska – Bachanowo, Łopuchowskie, Rutka,
 • Oz Turtulski,
 • Molenna Staroobrzędowców w Wodziłkach,
 • Galeria Wiejska w Przełomce,
 • Ruiny dworku księcia Mirskiego,
 • Góra Zamkowa i Kościelna – pozostałości po grodziskach Jaćwingów,
 • Ścieżka poznawcza wokół jeziora Jaczno – wiszące torfowiska.
 • Elektrownia wiatrowa na Górze Rowelskiej (widać z naszego obiektu),
 • Elektrownia wiatrowa w okolicach Suwałk (18 wiatraków),
 • Wycieczki do Wilna i Trok,
 • Zbiór owoców runa leśnego – w tym grzybobrania,